Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Distriktsskolen Øst - Østofte-matriklen

Østofteafdelingen - Børnehaven Møllebakken -

Lama SFO - Legestue/Dagpleje

 

Tilbud om specialundervisning har for Udskolingsspecialklasserne haft mange former siden 1977 og er i dag en del af Østofteafdelingen - Distriktsskolen Øst. Vi har elever på Mellem- og Udskolingstrin.

Alle elever i udskolingen er visiteret til undervisningen. Eleverne kommer fra store dele af Lolland og transporteres til og fra skole hver dag. Nogle med offentlige busser. Resten er visiteret til transport med privat vognmand.

Vi holder til i den store bygning lige ved siden af kirken. Den med solceller på taget! Her er eleverne fordelt i fem klasser på de to øverste etager. På stueniveau/ kælder er der gymnastiksal, toiletter, materialesamling og et undervisningslokale.

Vi deler skolegård, sportshal (Østoftehallen), gymnastiksal, sportsplads og køkken med indskolingen og mellemtrinnet.

Vi bruger dagligt nærområdet med by og skov i idrætsundervisningen.

Alle elever råder over en computer og en IPad. Efter skriftlig aftale kan eleverne låne en IPad med hjem efter skole.

Som udgangspunkt arbejder eleverne med materialer på deres aktuelle faglige niveau. Enkelte elever på 9. og 10. klassetrin indstilles til afgangseksamen i dele af et eller flere fag.

For de ældste elever har skolen gode muligheder for at etablere praktikforløb i de lokale virksomheder. Alle praktikaftaler er individuelle og placeres i løbet af skoleåret, hvor det giver mest mening.

Tilmed tilmeldes eleverne de introforløb, som de lokale erhvervsskoler udbyder.

Skolen har et tæt samarbejde med UU-Lolland, som er ansvarlig for elevens uddannelsesplan. Ingen elever forlader skolen uden de er optaget på et videre uddannelsesforløb. Eksempelvis Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU), efterskole, produktionsskole osv.

Til daglig har det faglige arbejde med matematik og dansk en høj prioritet. Men der er også et stort fokus på trivsel, så eleverne oplever at have en god og rolig skoledag.

Som personale lægger vi vægt på at have et tæt samarbejde med forældrene. Der indkaldes til forældremøde i starten af skoleåret. I slutningen af november og i løbet af foråret er der mulighed for at drøfte den aktuelle elevplan med de voksne omkring eleven. Og ellers står vi som personale dagligt til rådighed med hjælp og vejledning.

Med venlig hilsen

På personalets vegne

Anne Ploug Jacobsen

Afdelingsskoleleder